Provider image

Dit besluit legt de voorwaarden vast waaronder het verzekeringscomité van het RIZIV overeenkomsten kan sluiten met betrekking tot een programma geïntegreerde zorg, in uitvoering van het protocolakkoord van 08.11.2023 tussen de federale overheid, de gemeenschappen en gewesten en diverse belanghebbenden met betrekking tot de opmaak van een interfederaal plan geïntegreerde zorg (IFP GIZ).

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Politei Lokaal-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Politeia lokaal-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Politeia.