Provider image

Dit decreet richt een Begeleidend Comité op voor de opvolging van de monitoring van personeelsgegevens in het kader van de Vlaamse Intersectorale Akkoorden (VIA) voor de sociaal/non-profitsectoren. Het beschrijft de opdrachten en de samenstelling van dit comité. De personeelsgege­vens zijn de  gepseudonimiseerde en geaggregeerde loon- en te­werkstellingsgegevens van de werknemers tewerkgesteld in de Vlaamse social/ non-profitsectoren.