Provider image

Dit besluit hevelt het Crisiscentrum van de Vlaamse overheid (CCVO) van het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) over naar het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA). Om een gecoördineerde en efficiënte aanpak van crisissen te waarborgen, is het immers noodzakelijk dat het CCVO nauw samenwerkt met de autoriteit  die bevoegd is om de noodtoestand uit te roepen en het crisismanagement te leiden, zijnde de minister-president.

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Politei Lokaal-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Politeia lokaal-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Politeia.