Provider image

Dit besluit voert het nooddecreet uit en past de termijnen aan rond de procedures voor ruimtelijke beleidsplanning, ruimtelijke uitvoeringsplannen, complexe projecten, plan-milieueffectenrapportage, stedenbouwkundige verordeningen, planologische attesten en verwaarloosde bedrijfsruimte, in het kader van de coronavirus Covid-19 epidemie. 

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Extenso-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Extenso-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Inforum, Pinakes en Politeia.

Lees meer informatie over onze formules.