Provider image

Deze omzendbrief bevat richtlijnen voor de uitbetaling van de eindejaarstoelage 2019. De omzendbrief is bestemd voor het personeel van de besturen en andere diensten die een eindejaarstoelage toekennen op basis van het KB 23.10.1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt. De omzendbrief is niet toepasselijk op de lokale besturen.

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen Abonneren

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Extenso-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Extenso-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Inforum, Pinakes en Politeia.

Lees meer informatie over onze formules.