Provider image

Dit decreet past onder meer het Gelijkekansendecreet aan in het kader van het antidiscriminatiebeleid (met inbegrip van de represaillebescherming, onder andere tegen ontslag), het horizontaal gelijkekansenbeleid, de erkenning van partnerorganisaties en de toegankelijkheid voor personen met een handicap. Om de lokale besturen te ondersteunen bij het voeren van een inclusief lokaal gelijkekansenbeleid, kan de Vlaamse Regering een partnerorganisatie erkennen voor vijf jaar. Het samenleven in…

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Politei Lokaal-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Politeia lokaal-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Politeia.