Provider image

Dit besluit bepaalt op welke manier de gemeenten toegang zullen hebben tot het Centraal Strafregister en de veiligheidsvoorschriften die de gemeente daarbij in acht moet nemen in het kader van de privacybescherming en informatiebeveiliging. Dit besluit bepaalt ook de gegevens die dienen te worden vermeld op de uittreksels uit het strafregister afgeleverd door de gemeentebesturen. Bepaalde lichtere straffen zullen nu ook worden geregistreerd in het Centraal Strafregister.