Provider image

Dit decreet voorziet in een aantal wijzigingen inzake het jeugddelinquentierecht. De wijzigingen betreffen onder andere een juridische verankering van kortverblijf voor een periode van maximaal 14 dagen in een gemeenschapsinstelling, een uitbreiding van het toepassingsgebied van elektronische monitoring en van de toepassingsmogelijkheden van terbeschikkingstelling, de afschaffing van de maximale leeftijdsgrenzen voor het opleggen van reacties evenals een juridische verankering van een…

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Politei Lokaal-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Politeia lokaal-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Politeia.