Provider image

Deze omzendbrief herinnert eraan dat de hoven en rechtbanken via elektronische weg de veroordelingen, straffen en veiligheidsmaatregelen moeten versturen naar het Centraal Strafregister in het kader van de aansluiting van de gemeenten op het Centraal Strafregister. Uiterlijk op 01.01.2018 zullen de gemeentelijke strafregisters ophouden te bestaan en worden omgevormd tot 'loketten' van het Centraal Strafregister op gemeentelijk niveau.