Provider image

Dit is het uitvoeringsbesluit bij het decreet 12.07.2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling. Dit besluit stelt een einde aan een periode van juridische onzekerheid ontstaan door een schorsingsarrest van de Raad van State omtrent het oude uitvoeringsbesluit. Dit besluit voorziet een subsidiëringskader voor de tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking in het kader van een collectieve inschakeling in maatwerkbedrijven.

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Politei Lokaal-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Politeia lokaal-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Politeia.