Provider image

Dit besluit bepaalt de voorwaarden waaronder delegaties tot toegang tot het Rijksregister van natuurlijke personen en het gebruik van het identificatienummer wordt verleend, in het kader van het beheer van het Centraal register van bestuursverboden. Het voorziet ook in maatregelen vaststellen die erop zijn gericht de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de gegevens opgenomen in het Centraal register van bestuursverboden te waarborgen. Ter herinerring, de leden van de…

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Politei Lokaal-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Politeia lokaal-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Politeia.