Provider image

Elke vzw die wil worden erkend als beroepsvereniging of als federatie van beroepsverenigingen (art. 9.24 Wetboek van vennootschappen en verenigingen), dient haar aanvraag in bij de Algemene Directie KMO-beleid van de FOD Economie. De minister of zijn afgevaardigde beslist over een aanvraag tot erkenning uiterlijk binnen de dertig dagen volgend op de dag van ontvangst van een volledig dossier.