Provider image

Dit besluit bepaalt de voorwaarden en modaliteiten voor de toelating tot en de beëindiging van de vrijwillige dienst van collectief nut (DCN), en stelt het administratieve en geldelijke statuut vast dat de voorwaarden bepaalt waaronder deze plaatsvindt. Het bepaalt ook dat de activiteiten die binnen Defensie worden uitgevoerd niet van operationele aard zijn.  Ter herinnering, de doelgroep van de DNC bestaat uit werkzoekenden of leefloongerechtigden jonger dan 25. De Koning kan de…

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Politei Lokaal-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Politeia lokaal-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Politeia.