Provider image

Dit besluit voorziet in de rechtsgrond voor de oprichting van het Vlaams Detentiecentrum voor de opvang van uit handen gegeven jongeren tot de leeftijd van 23 jaar. Bovendien verhoogt dit besluit, om de overdruk op de instelling in Everberg te verminderen, tijdelijk de overloopcapaciteit van 4 naar 7 plaatsen in Tongeren, totdat de capaciteit van de gemeenschapsinstelling De Grubbe in Everberg zal verhogen van 40 naar 45 plaatsen. De overloopcapaciteit wordt definitief afgebouwd op 01.03.2020.