Op 26 februari 2021 keurde de Vlaamse Regering de visienota iokaal onroerenderfgoedbeletd goed waarin
een geoptimaliseerde samenwerking tussen Vlaanderen en de lokale besturen werd voorgesteld,
vertrekkende vanuit de idee dat de zorg voor onroerend erfgoed een gedeelde verantwoordelijkheid is voor
het Vlaamse en het lokale niveau.

In uitvoering van deze visienota werd het Onroerenderfgoeddecreet gewijzîgd en zal ook het
Onroerenderfgoedbesluit worden aangepast Zo zal het vanaf 2023 verplicht zijn voor erkende
onroerenderfgoedgemeenten om een gemeentelijk verbalisant onroerend erfgoed aan te stellen.
Vanuit hun nabijheid zijn lokale besturen immers het best geplaatst om beschermd erfgoed proactief te
monitoren en ingeval van inbreuken of misdrijven de eerste vaststellingen te doen.
Vandaar dat Departement Omgeving u graag uitnodigt voor de nieuwe opleiding tot gemeentelijk verbalisant onroerend
erfgoed.

De personeelsleden van gemeenten of gemeentelijke samenwerkingsverbanden die voldoen aan de vereiste
opleidings- of bekwaamheidsvereisten (zie bijlage} en die de opleiding met vrucht beëindigen, krijgen een
bekwaamheidsbewijs en kunnen vervolgens door het college van burgemeester en schepenen officieel
worden aangesteld als gemeentelijk verbalisant onroerend erfgoed.

Praktisch

Wanneer: de opleiding gaat door op donderdag 17 november 2022 van 10 tot 15 uur in het Ferrarisgebouw in Brussel, op wandelafstand van het NMBS-station 'Brussel-Noord' (Koning Albert II-laan 20, zaal 01G20). 's Middags is er een boordjeslunch voorzien

Prijs: deze opleiding is kosteloos

Inschrijving: Gelieve uw deelname uiterlijk op 7 oktober 2022 te bevestigen via e-mail naar lotte.kusters@vlaanderen.be. Vermeld hierbij uw naam, voornaam en telefoonnummer

Bekwaamheidsbewijs: Om het bekwaamheidsbewijs te verkrijgen, nodig om te worden aangesteld als gemeentelijk verbalisant, moet de deelnemer slagen voor een test. Deze test zal online doorgaan in de week van 28 november. De deelnemer dienst de nodige stavingsstukken voor te leggen die aantonen dat hij/zij voldoet aan de opleidings- of ervaringsvereisten.

Heeft u nog een bijkomende vraag, stuur gerust een e-mail naar lotte.kusters@vlaanderen.be

Sessies

17 nov '22