Om meer mensen warm te maken voor een job in de zorg, lanceert Vlaanderen de campagne Careēr, een samentrekking van de Engelse woorden care (zorg) en career (carrière).

Doelgroep
De campagne mikt op een zo breed mogelijke doelgroep: iedereen die zich professioneel wil ontplooien in de zorg- of welzijnssector en op zoek is naar een job met grote maatschappelijke meerwaarde. Careēr probeert ook jongeren of personen met een migratieachtergrond beter te bereiken.

Webinar op 17 juni
Oké, maar wat heb je als werkgever in zorg en welzijn aan Careēr? Wellicht meer dan je denkt!
Je krijgt meer info over de mogelijkheden voor werkgevers tijdens dit webinar. En je ontdekt hoe jij werken in zorg en welzijn mee kan promoten. Win-win!

Dit webinar is bedoeld voor HR- en communicatieverantwoordelijken van zorg- en welzijnsorganisaties. 

Heb je vragen? Contacteer Vanessa Broux.

Opleidingssessies

17 jun '24