Omdat de training Power BI in juni intussen volzet is, organiseren we in het najaar opnieuw dezelde training.

Datagedreven sturen wint aan belangstelling. Data zijn ondersteunend voor beleidsvorming en vergemakkelijken het proces. De technieken om data te analyseren en te visualiseren zijn toegenomen en dit biedt heel wat kansen voor lokale besturen.  Zogenaamde “business intelligence tools” kunnen een handig hulpmiddel zijn.

Op uitdrukkelijke vraag van enkele van onze leden organiseren we daarom een tweedaagse training in de Business Intelligence tool van Microsoft: Power BI.

Met Power BI Desktop kan je data visualiseren en inzichten delen binnen je organisatie, of je kan de data insluiten in een app of website. Op basis van verschillende databronnen kan je visueel aantrekkelijke rapporten maken. Om te kunnen werken met Power BI heb je geen IT-achtergrond of kennis nodig. Iedereen in de organisatie kan er in principe mee aan de slag. Wel is het handig dat je een basiskennis hebt van Excel.

Programma

Gedurende deze twee dagen training leer je hoe met deze tool aan de slag te gaan binnen jouw lokaal bestuur. Je oefent op basis van concrete use cases en leert ook hoe andere lokale besturen de tool hebben ingezet.

Volgende elementen komen gedurende de training aan bod:

 1. Query Editor
  Je leert om data van jouw lokaal bestuur te importeren in de tool en de data voor te bereiden op het maken van rapporten
   
 2.  Relaties
  Je maakt een grafische weergave van de relaties die je hebt gelegd in je datamodel: de relaties tussen verschillende data. Je kan  deze controleren en aanpassen waar nodig​​​​
   
 3. Data
  Je ontdekt de aanwezige data in jouw datamodel. Je kan nieuwe kolommen toevoegen en kan eenvoudige data converts uitvoeren.
   
 4. Report
  Je leert met de data aantrekkelijke visualisaties te bouwen en tot een interactief rapport te komen met meerdere pagina’s en inhouden
   
 5. DAX
  Je leert de taal die gebruikt wordt doorheen Power BI
   
 6. Publiceer en deel
  Je leert rapporten publiceren, dashboards creëren en delen met collega’s, burgers…

Praktisch

De opleiding gaat door op 7 en 8 oktober in Huis Madou (Bisschoffsheimlaan 1-8, Brussel), telkens van 10.00 uur tot 16.30 uur.

De training wordt gegeven door Kohera, onderdeel van de Cronos Groep en een gespecialiseerde leverancier van het Microsoft Data Platform met veel ervaring in trainingen over de tool Power BI. VVSG en Diverscity staan in voor de praktische organisatie.

Het aantal deelnemers is beperkt tot maximum 15. Om zoveel mogelijk lokale besturen de kans te geven willen we vragen om het aantal inschrijvingen per lokaal bestuur te beperken tot maximum twee

De kostprijs bedraagt €150 voor de tweedaagse training, inclusief het lesmateriaal, broodjeslunch…

Inschrijven kan door te mailen naar: nathalie.dumarey@vvsg.be  Graag met vermelding van facturatiegegevens. Omwille van praktische redenen vragen wij om bij verhindering je te laten vervangen door een collega. Na jouw inschrijving is kosteloos annuleren immers niet meer mogelijk.

Opgelet, deze opleiding is enkel toegankelijk voor onze leden-lokale besturen!

Preventiemaatregelen COVID-19

Bekijk hier onze maatregelen ter preventie van het coronavirus.

Opleidingssessies

07 okt '20