VVSG organiseert in samenwerking met het Agentschap Binnenlands Bestuur en het Kenniscentrum Vlaamse Steden een digitale sessie voor lokale besturen over Smart Flanders en het project VLOCA (Vlaams Open City Architectuur)

Smart Flanders.

Het Smart Flanders- programma in de schoot van Agentschap Binnenlands Bestuur- Stedenbeleid liep van 2017 tot 2019 en had als doel de dertien centrumsteden en de VGC te ondersteunen in hun groei naar slimme steden. De voorbije twee jaar werden er hiertoe verschillende acties ondernomen, voornamelijk met als doel het stimuleren van en kennisdeling rond open data. Ook werden er een aantal nuttige  instrumenten opgeleverd zoals het Open Data Charter, de besteksbepalingen data, de maturiteitscheck, ….

Begin dit jaar ging Smart Flanders 2.0 van start dat uit drie sporen bestaat: 1. De verdere kennisdeling tussen de steden 2. Het verhogen van de kennis rond slimme subsidiestromen en 3. Het VLOCA project. Het programma richt zich niet langer tot enkel de centrumsteden maar wil ook werken aan nuttige ondersteuningsacties voor de bredere groep van lokale besturen en kennisdeling optimaal stimuleren.

Tijdens deze sessie krijg je onder meer een antwoord op de volgende vragen:

  • Welke resultaten heeft Smart Flanders de voorbije jaren opgeleverd die ook nuttig zijn voor mijn lokaal bestuur?
  • Waarvoor staat Smart Flanders 2.0 en hoe kan ik als lokaal bestuur hierbij worden betrokken?

 

VLOCA

Het VLOCA-project is het tweede item waar we tijdens deze sessie op zullen inzoomen. De Vlaamse Regering besliste eind vorig jaar om 850.000 euro subsidie toe te kennen aan IMEC en VITO voor de ontwikkeling van een Vlaamse Open City Architectuur (VLOCA). Het Agentschap Binnenlands Bestuur neemt de projectcoördinatie op. 

Met dit project wil de Vlaamse overheid werk maken van een gedragen referentiekader met gestandaardiseerde architectuurcomponenten voor projecten en toepassingen voor slimme steden, gemeenten en regio’s in Vlaanderen. Een bouwplan met verschillende principes en standaarden voor een betere digitale infrastructuur en -toepassingen, zeg maar. Onlangs ging dit project van start. Verschillende besturen namen reeds deel aan de infosessie & de co-creatiesessies. Maar het echte werk begint pas. Bij dit participatief traject zijn de stem en visie van de lokale besturen noodzakelijk, zodat er ook gewerkt wordt aan een architectuur die aansluit bij de behoeften en verwachtingen van de steden en gemeenten.

Tijdens deze sessie krijg je onder meer een antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is VLOCA? Welke meerwaarde levert dit project voor mijn lokaal bestuur? Aan welke noden komt dit tegemoet?
  • Hoe kan ik meewerken aan het uitbouwen van het bouwplan zodat dit voor mijn bestuur bruikbaar is?
  • Welke usecases zijn voor ons als lokaal bestuur nuttig?

We gaan heel graag in interactie met de aanwezige lokale besturen en laten daarom voldoende ruimte voor vragen, suggesties en opmerkingen! We horen graag hoe jullie aankijken tegen beide projecten en wat er voor jullie nodig is opdat dit tegemoet zou komen aan de noden die jullie hebben in het lokaal bestuur.
 

Praktisch

De digitale sessie gaat door op 15 september van 10.00 uur tot 12.00 uur

Inschrijven is gratis maar enkel voorbehouden voor onze leden-lokale besturen.

De dag voordien ontvangen alle deelnemers een link waarmee ze de sessie kunnen volgen. Eventuele vragen die jullie nu al hebben over beide programma’s en die jullie sowieso graag behandeld zien tijdens de sessie, kunnen jullie ook nu al doorgeven via het inschrijfformulier.

 

Preventiemaatregelen COVID-19

Bekijk hier onze maatregelen ter preventie van het coronavirus.

Opleidingssessies

Geen resultaten