Auteur:

Gepubliceerd op: 01-02-2022

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke lanceert in Vlaanderen 114 nieuwe projecten 'Zorgzame buurten', bovenop de initiatieven van meer dan 100 lokale besturen gedurende de laatste vijf jaar. Ook nu zijn er opnieuw heel veel lokale besturen die hun projectvoorstel gehonoreerd zien. Voor de 114 nieuwe projecten wordt 9,4 miljoen euro uitgetrokken.

Een zorgzame buurt is een buurt waar mensen comfortabel thuis of in hun vertrouwde buurt kunnen blijven wonen en er de nodige hulp of ondersteuning krijgen van buren, zorgverleners of anderen. Minister Wouter Beke: ‘Stel je een buurt voor waar jong en oud samenleven, waar we ons goed en geborgen voelen, waar we elkaar kennen en ook helpen. Een buurt waar personen en gezinnen met grote en kleine noden ondersteuning vinden en krijgen, door diensten of door elkaar.’

Acht bouwstenen

De acht bouwstenen voor een zorgzame buurt die bij de projectoproep in het inspiratiekader werden vooropgesteld, werden door de lokale besturen in het VVSG-leernetwerk Buurtgerichte Zorg ontwikkeld.

 • Een analyse maken van de buurt en hoe je met buurtzorgacties impact hebt.
 • Partnerschappen smeden en samenwerken in lokale netwerken.
 • Sensibiliseren en informeren om de gastvrijheid van de buurt en de zorggeletterdheid in de buurt te verhogen.
 • Sociale netwerken versterken, verbreden en verbinden en zo de sociale cohesie vergroten.
 • Krachten en talenten in de buurt opsporen en benutten met het oog op het versterken van de capaciteiten van de buurt.
 • Zorg- en ondersteuningsnoden detecteren, met inbegrip van de verborgen noden.
 • Toeleiding naar zorg en ondersteuning, zodat niemand nog door de mazen van het net valt.
 • Beleidsadvisering vanuit de straat, de buurt, de wijk: burgerparticipatie en coproductie dus, in de beleidsontwikkeling.

Doelstellingen

Eén van de doelstellingen van de 114 projecten is bekijken welke hinderpalen we kunnen wegwerken, bijvoorbeeld op het vlak van regelgeving. Zo zouden alle buurtzorginitiatieven in Vlaanderen eenvoudiger opstarten en/ of zich efficiënter en effectiever ontwikkelen.

Een andere doelstelling is verduurzaming. Zo kan een zorgzame buurt bijvoorbeeld starten in een leegstaand gebouw, waar jong en oud elkaar ontmoeten en zich ontspannen, een gesprek voeren en ontdekken waar ze hulp kunnen vinden indien nodig of wenselijk. Gaandeweg kan er zorgondersteuning uitgebouwd worden in overleg met de buurtbewoners en op maat van de buurt. Een project kan ook navolging krijgen in andere buurten van een gemeente of stad.

Spreiding van de projecten

De projecten werden de voorbije maanden geselecteerd op basis van enkele criteria, zoals:

 • Het netwerk van mensen en organisaties in de buurt die samen de zorgzame buurt uitbouwen.
 • Hoe het project de komende twee jaar zal werken aan een duurzame plaats voor de zorgzame buurt.
 • De motivatie voor een specifieke buurt en de analyse van die buurt.

Er is ook getracht om een goede geografische spreiding te vinden binnen en over de provincies heen, en tussen centrumsteden. Zowel grote steden, kleine gemeenten als alles daartussenin en uit heel Vlaanderen dienden een aanvraag in.

VVSG volgt mee op

Een projectstructuur, waar de VVSG een deel van uitmaakt, zal de 114 projecten gedurende twee jaar opvolgen en coördineren. Zowel in het Consortium Zorgzame Buurten, in de stuurgroep van het flankerend wetenschappelijk onderzoek, als in de pool van coaches voor de 114 projecten.

Als ledenorganisatie staat de VVSG hierin steeds tot je dienst, in haar rol als belangenbehartiger, adviesverlener en kennis- en netwerkmakelaar.

Wil je op de hoogte blijven?

We willen alle lokale besturen, welzijns- en zorgorganisaties en zorgraden inspireren om zorgzame buurten te ontwikkelen. We zullen de kennis en inspiratie uit de lopende projecten dan ook ruim delen met het terrein. Blijf je graag op de hoogte? Dat kan door in te schrijven op de nieuwsbrief.

Dany Dewulf