Auteur:

Gepubliceerd op: 14-05-2019

Het algemeen principe is dat zondagsarbeid verboden is (art. 11 van de arbeidswet van 16 maart 1971). Er zijn op dit algemeen principe evenwel heel wat uitzonderingen.

Eén van de uitzonderingen heeft betrekking op de winkels en kapsalons in erkende toeristische centra en badplaatsen: de werknemers mogen er op zondag tewerkgesteld worden op voorwaarde dat de zondagstewerkstelling voor elke individuele werknemer beperkt blijft tot 39 zondagen per kalenderjaar. Dit impliceert dat een werkgever het ganse jaar door personeel mag tewerk stellen zolang elke werknemer afzonderlijk de limiet van 39 zondagen niet overschrijdt. Deze nieuwe regel is bepaald in de wet van 11 oktober 2018 tot wijziging van artikel 14 §2 van de arbeidswet van 16 maart 1971 (Belgisch Staatsblad 31/10/2018, Inforumnummer 324958).

Voor wat de toeristische centra betreft: dit gaat steeds over toeristische centra erkend in het kader van tewerkstelling op zondag. Dit betekent niet automatisch dat alle winkels alle zondagen open mogen zijn: daarvoor is een erkenning toeristisch centrum in het kader van de wet openingsuren nodig.

Stefan Thomas

Stefan Thomas