Auteur:

Gepubliceerd op: 05-07-2019

Benieuwd naar de bevoegdheden van de Oostenrijkse gemeenten, de verdeling van het Gemeentefonds in Finland, de mogelijkheden om belastingen te heffen door Duitse gemeenten of de financiële evenwichtsvereisten van Deense lokale besturen?

Je vindt het allemaal terug in de ‘World observatory of subnational finance and investment’, een gezamenlijke publicatie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de wereldkoepel van de lokale besturen (UCLG). Het biedt een zicht op de organisatie- en financiële indicatoren van subnationale overheden in maar liefst 120 landen.

Ben Gilot