Auteur:

Gepubliceerd op: 02-05-2024

De klimaattransitie zal lokaal, integraal en sociaal moeten zijn, en dit in partnerschap met alle spelers. Dat is de boodschap die vandaag klinkt op de zevende VVSG-klimaatdag op de prachtige oude mijnsite in Heusden-Zolder. Klimaat en energie vormen één van dé uitdagingen van deze eeuw en dit decennium is daar een cruciaal kantelpunt in. Zo goed als alle Vlaamse gemeenten ondertekenden het burgemeestersconvenant. Daarmee engageren ze zich om tegen 2030 40% minder broeikasgassen uit te stoten. Ze stapten ook in de Vlaamse vertaling daarvan, het Lokaal Energie en Klimaatpact, met daarin de focus op klimaatadaptatie en klimaatmitigatie.

De lokale besturen zijn planners bij uitstek. Na de lokale verkiezingen maken alle lokale besturen werk van hun gemeentelijke beleidsplannen voor de volgende 6 jaar. Het zal daar de inzet zijn om de uitdagingen van de klimaat-en energie transitie zo efficiënt en integraal mogelijk aan te pakken. Op de VVSG-klimaatdag laten medewerkers en politici van de lokale besturen zich inspireren door een resem boeiende sprekers. Ze wisselen ook ervaringen en praktijken uit over een fossielvrije samenleving, over hernieuwbare energie, over energiedelen, circulariteit, warmte en renovatie onder andere.

Nathalie Debast