Alle winnaars van de Gouden Kinderschoen op het podium.

Auteur:

Gepubliceerd op: 09-05-2019

Turnhout, Eeklo, Heusden-Zolder, Dendermonde en Overijse ontvangen de eretitel 'Gouden Kinderschoen 2019'. Het is een erkenning die gemeenten en OCMW’s kunnen krijgen omdat hun kinderopvang ervoor zorgt dat iedereen er welkom is en er kwaliteitsvol werk wordt geleverd. De Gouden Kinderschoen is een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG) en de uitreiking vond plaats tijdens de Inspiratiedag Kinderopvang in Gent. De publieksprijs ‘EENDje om niet te vergeten’ gaat naar Deinze. 

Kinderopvang maakt deel uit van de lokale samenleving 

De lokale besturen bouwen aan een kinderopvang die in woord en daad deel uitmaakt van de lokale samenleving. ‘Kinderopvang is al lang geen eiland meer waar kinderen achter dikke muren en gesloten deuren ‘bijgehouden’ worden,’ zegt Mieck Vos, algemeen directeur van de VVSG. ‘Men werkt er samen met vzw’s, vrijetijdsorganisaties en -diensten, Huizen van het Kind en zo veel andere partners,’ aldus Vos. Die samenwerking maakt de kinderopvang voor kinderen veel interessanter, men bereikt meer ouders en kinderen en een waaier aan activiteiten speelt in op de concrete behoeftes.
Kinderopvang is dus veel meer dan een plek waar luiers worden verschoond en kinderen een papje krijgen. Het stimuleren van het kind in zijn ontwikkeling is een speerpunt. Veel projecten binnen de Gouden Kinderschoen leggen dan ook de nadruk op avontuurlijk (buiten)spel en op het laten opgroeien van kinderen tot echte wereldburgers. In de kinderopvang maken kinderbegeleiders en verantwoordelijken steeds meer plaats en ruimte voor ontmoeting tussen ouders onderling en tussen opvang en ouders. Ouders draaien zelfs een dagje mee in de opvang of kunnen hun talenten op een andere manier tonen.
Met de Gouden Kinderschoen toont de VVSG hoe gemeenten en OCMW’s deze uitdagingen realiseren in het belang van het kind, van de ouders en van de samenleving. De samenwerking met partners helpt mee een lokaal sociaal beleid te realiseren.


De winnaars

Stad Dendermonde met project ‘Onthaalouders samen uit – samen sterk’ (categorie Kind - Baby en Peuter)

Het project: Een aantal onthaalouders en de opvangkinderen van de dienst voor onthaalouders van stad Dendermonde maken samen wandelingen. De kinderen komen in contact met de natuur, dieren, andere mensen en andere kinderen en vergroot de verwondering. Tijdelijke opvang bij een onthaalouder gaat op die manier vlotter, het kind kent de onthaalouder. Elke wandeling werkt ook als intervisie en uitwisseling voor de onthaalouders. Via informele gesprekken delen onthaalouders kennis en expertise en leren ze van elkaar. Nieuwe onthaalouders kunnen aansluiten en komen zo terecht in een leerrijk netwerk.
De jury koos voor dit project om het net zo sterk is in zijn eenvoud. Het project groeide vanuit de onthaalouders. Doorheen hun tochten ontmoeten de onthaalouders elkaar, worden nieuw startende onthaalouders meegenomen in dit boeiend verhaal, waar er tijd is voor ontmoeting en ondersteuning. Onthaalouders en hun kinderen ontmoeten de buurt en komen zo tot ontdekking bij de schapenboer, de natuur en tal van andere plekken die kinderen kunnen prikkelen en ontdekken. Kinderen ontmoeten elkaar en bouwen ook een band op met andere onthaalouders.
Meer info Stad Dendermonde:
Marik Eeckhaudt, marik.eeckhaudt@dendermonde.be, 052-27.27.91

Gemeente Overijse met project ‘Spelen à la carte’ (categorie Kind - Schoolgaand)

Het project: Gedaan met voorgekauwde activiteiten in de opvang! Bij het initiatief voor buitenschoolse kinderopvang van Overijse stellen kinderen gewoon zelf hun eigen namiddag samen. Zin in goochelen of eerder in legerkampen bouwen? Aan de hand van flexibel spelmateriaal kunnen ze hun creativiteit de vrije loop laten. En ze beslissen bovendien mee over het hoe, wat en waarom. Constante vernieuwing verzekerd!
De jury koos voor de project omwille van de duidelijke pedagogische visie, waarbij participatie en buitenspel centraal staan. Kinderbegeleiders prikkelen de kinderen met een gevarieerd aanbod en de kinderen beslissen zelf over de invulling van hun vrije tijd. Kinderen worden ook betrokken bij het opstellen van de activiteiten en bouwen mee aan hun clublokaal.
Meer info Gemeente Overijse:
Eef Hostyn, eef.hostyn@overijse.be, 02-686.31.34


Stad Turnhout met project ‘Kinderopvang als opstap naar opleiding en tewerkstelling’(categorie Ouder)

Het project: Stad Turnhout zet met dit project in op twee uitdagingen voor kwetsbare gezinnen: de drempel naar kinderopvang verlagen én ouders begeleiden in de stap naar opleiding of werk. Stad Turnhout realiseert onder andere in kinderopvang Het Lindeke occasionele kinderopvangplaatsen en een hoge ouderbetrokkenheid. Aanvullend is er een samenwerking met lokale partners in de toeleiding naar werk/opleiding en persoonlijke coaching van ouders. Er wordt ook gewerkt aan het verduurzamen van dit project.
De jury koos voor dit project omwille van de duidelijke keuze om kinderopvang toegankelijk te maken voor alle gezinnen en in het bijzonder voor de meest kwetsbare. De aanpak richt zich zowel op het coachen van de kinderbegeleiders, het actief begeleiden en het betrekken van de ouders in de kinderopvang. Door samen te werken met lokale partners slagen ouders erin om werk te vinden of een opleiding te starten.
Meer info Stad Turnhout :
Hannes Anaf, Schepen van Kinderopvang, kinderopvang@turnhout.be, 014-42.09.69
Sofie van Hest, sofie.vanhest@turnhout.be, 014-42.09.69

Stad Eeklo met project ‘Samen delen is kansen creëren’ (categorie Beleid)

Het project: Stad Eeklo zet met het project 'Samen delen is kansen creëren' in op een geïntegreerde kinderopvang: de kinderopvang kreeg zijn stek op het Sportpark en daar worden infrastructuur, personeel en logistiek gedeeld. Maar de samenwerking gaat veel verder: door een intense samenwerking met verschillende partners en diensten (zoals Huis van het Kind, wijkcentrum, scholen, stads- en andere diensten,...) krijgen alle Eeklose kinderen immens meer kansen op een leuke vrije tijd en sportplezier.
De jury koos voor dit project omwille van de bewuste beleidskeuze van het lokaal bestuur om sterk te investeren in kinderopvang. Vanuit een gedragen visie kiest Eeklo nu reeds voor de uitvoering van het nieuwe decreet buitenschoolse activiteiten. Men zet in op gedeelde multifunctionele infrastructuur en samenwerken met diverse partners zoals vrijetijdsactoren, de buurt en de scholen. Centraal hierbij staat het bieden van een leuke vrije tijd aan álle kinderen met hun talenten
Meer info Stad Eeklo:
Ann Goossens, ann.goossens@eeklo.be, 09-228.76.12


Gemeente Heusden Zolder met project “Samen kan er meer” (categorie samenwerking)

Het project: Samen bereik je meer dan alleen: onder dat motto werkt het Huis van het Kind van gemeente Heusden-Zolder structureel samen met alle kinderopvangvoorzieningen. Uit die samenwerking vloeit een stroom aan concrete initiatieven voort (van lokaal loket, kinderopvangcheques, boekstart, luierbank, vorming enz.) en vooral een afgestemd, laagdrempelig en geïntegreerd aanbod voor alle gezinnen. Zo creëren alle partners samen een meerwaarde voor elk gezin.
De jury koos voor dit project omwille van een duidelijke doorgedreven visie en actieve vertaling ervan in de dagelijkse praktijk. Dankzij de samenwerking met verschillende partners, is er voor de ouders een laagdrempelig en geïntegreerd aanbod. Binnen dit Huis van het Kind, staat het betrekken van kwetsbare gezinnen centraal. Zo biedt men onder andere gratis opvangmomenten aan ouders van jonge kinderen, zodat de toegankelijkheid groter wordt en het vertrouwen kan groeien. Ook voor de iets oudere kinderen worden in het vrijetijdsaanbod drempels weggewerkt door verschillende acties. Dankzij een website op kindermaat, diverse samenwerkingen met partners en huisbezoeken krijgen kinderen alle kansen op een leuke uitdagende vrijetijd.
Meer info gemeente Heusden-Zolder:
Vandenput Kathleen, kathleen.vandenput@heusden-zolder.be, 011-80.83.37

De publieksprijs 2019 ‘EENDje om niet te vergeten’ werd tijdens de Inspiratiedag zelf gekozen en gaat naar Deinze met het project ‘inclusief pionieren’.

www.goudenkinderschoen.be

Katrien Gordts