Auteur:

Gepubliceerd op: 29-09-2023

Vanaf 1 oktober 2023 wordt het equivalent leefloon aan tijdelijk beschermden uit Oekraïne door de programmatorische federale overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid (POD MI) betoelaagd aan 110% op voorwaarde dat er een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) is. Zowel bestaande GPMI in lopende dossiers als nieuwe GPMI in lopende of nieuwe dossiers komen in aanmerking. Deze 10% extra financiering is geldig gedurende de gehele periode van het leefloondossier voor tijdelijk beschermde personen en mag alleen worden gebruikt voor begeleidings- en activeringsdoeleinden.

Aanvankelijk voorzag de federale overheid gedurende de eerste 4 maanden een terugbetaling aan 135% van het toegekende equivalent leefloon en vanaf de vijfde maand aan 125% en dat voor de volledige duur van het dossier equivalent leefloon als tijdelijk beschermde. De VVSG betreurt de beslissing van de federale regering om de betoelaging terug te schroeven. Lees hier meer over het standpunt van de VVSG.

Raadpleeg ook de Echo van 29 september 2023 en de Omzendbrief van 10 juli 2023 voor meer informatie.

 

Fabienne Crauwels