Auteur:

Gepubliceerd op: 27-03-2024

Wie investeert in nieuwe projecten van groene warmte, restwarmte of warmtenetten kan een steunaanvraag indienen bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). In de voorbije jaren waren er telkens 2 oproepen binnen de call groene warmte, waarvan telkens één in het voorjaar en één in het najaar. In 2023 wijzigden de Europese staatssteunregels. Ook de call groene warmte moet steeds voldoen aan deze staatssteunregels.

Omdat het omzetten van de Europese regelgeving naar Vlaamse regelgeving de nodige tijd vraagt, kan het VEKA pas in het najaar een call groene warmte organiseren.

Er wordt in 2024 dus slechts één call groene warmte georganiseerd. Het budget van de beide oproepen wordt samengenomen tijdens de éénmalige call groene warmte voor 2024. Meer informatie hierover op de website van Vlaanderen

 

Thomas Pluymers