Auteur:

Gepubliceerd op: 08-09-2023

Omwille van aanpassingen aan het federale boekhoudsysteem wijzigt ook de toekenning van de aanvullende personenbelastingontvangsten aan de gemeenten. Het gros van de APB-ontvangsten wordt namelijk sinds maart van dit jaar aan de gemeenten toegekend vanaf de inkohiering ervan door de federale overheid, en niet meer, zoals in het oude systeem pas twee maanden later. Hierdoor ontvangen gemeenten relatief sneller hun geld en zorgt dit eenmalig voor een budgettaire meevaller in 2023 (14 maanden aan inkohieringen i.p.v. 12 maanden).

Het APB-voorschottensysteem wordt in lijn gebracht met de snellere toekenning van de APB-ontvangsten. Het nieuwe systeem houdt in dat van september tot december maandelijks 14% van de raming zal worden gestort (momenteel 8%) en van januari tot april 6% (momenteel 12%). Hiervoor moet het Wetboek inkomstenbelastingen aangepast worden.

Er wordt verwacht dat het amendement op de wet houdende diverse fiscale bepalingen pas tegen het najaar goedgekeurd zal worden. Aangezien het eerste voorschot m.b.t. aanslagjaar 2023 eind september reeds op de gemeentelijke rekeningen komt, zal voorlopig het oude systeem van de voorschotten gehanteerd worden, tot de inwerkingtreding van de wetswijziging, waarna er een regularisatie zal volgen.

Ben Gilot