Auteur:

Gepubliceerd op: 14-06-2021

De Nieuwe Dokken is een nieuwbouwwijk in Gent waar de 400 woningen, een aanpalende school en enkele commerciële ruimtes zullen meehelpen om het elektriciteitsnet te stabiliseren. Productie, verbruik en opslag van elektriciteit worden er op elkaar afgestemd. De virtuele centrale bestaat uit een samenspel van de 80 kWp zonnepanelen, een wijkbatterij van 240 kWh, 20 laadpalen voor elektrische voertuigen en heel wat aanstuurbare collectieve toestellen. Zo wordt de warmtevoorziening bijvoorbeeld geregeld via een grote warmtepomp die restwarmte terugwint uit het afvalwater van de woonwijk, om deze dan te leveren aan woningen via een  4e generatie warmtenet. Ook enkele naburige bedrijven leveren laagwaardige restwarmte.

Naargelang de wijk aangroeit, zullen nieuwe zonnestroominstallaties en laadpalen bijgeplaatst worden. Eén centraal gestuurd platform verzamelt alle data over productie en verbruik, en zorgt zo dat alle installaties virtueel als 1 geheel functioneren. Zo kan men inspelen op pieken in verbruik of opwekking van lokale hernieuwbare energie en van het elektriciteitsnet. De slimme sturing houdt rekening met de verwachte zonne-energieproductie en de trends van de vraag naar energie gedurende de dag. Duurzaamheidscoöperatieve Ducoop, die het systeem beheert, stuurt het verbruik aan in functie van de elektriciteitsprijs die die steeds meer afhankelijk wordt van schommelingen in vraag en aanbod van (hernieuwbare) energie. De bedoeling is om op die manier de schakel te vormen in de overgang naar 100% hernieuwbare energie en te evolueren naar een energiepositieve wijk.

Ducoop en de stad Gent kijken uit naar het toekomstige kader voor energiegemeenschappen. Niet alleen zou dit moeten toelaten om de link te maken met omliggende hernieuwbare energieprojecten, ook de bewoners zouden er moeten voordeel kunnen uit halen. Op die manier zouden particuliere afnemers gebruik kunnen maken van variabele tarieven.

Deze vooruitstrevende circulaire wijk toont niet alleen op vlak van energie het voorbeeld. Ook in het waterbeheer wordt geëxperimenteerd. Het toiletwater van de vacuümtoiletten, ongeveer 80% minder waterverbruik, wordt afzonderlijk ingezameld en samen met het keukenafval vergist, om zo biogas te winnen, dat mee ingezet wordt voor de warmteproductie. Het sanitair of ‘grijs’ afvalwater wordt afzonderlijk verzameld en naar een zuiveringsinstallatie getransporteerd, waarna het gezuiverde water ingezet wordt als proceswater bij een zeepfabrikant.

Maarten Tavernier