Auteur:

Gepubliceerd op: 22-12-2021

We leven in woelige tijden. Het wantrouwen in democratische instanties groeit en we hebben steeds meer binnen de eigen familiekring kritische gesprekken over wetenschap, corona maatregelen en de politiek. Maar hoe zorg je er voor dat de discussies aan de eettafel niet ontsporen? Hoe ga je het gesprek aan, wanneer iemand van je naaste een complotdenker zou zijn? En wat blijft er nog over, wanneer de feiten er niet meer toe doen?

Om onder meer dergelijke vragen te beantwoorden werd enkele jaren geleden het wij-zij netwerk opgestart. Het wij-zij-project kwam er vanuit de wil om een netwerk en hub te creëren rond polarisatie. We voelden immers sterk hoe de nood én de vraag groeide naar een duurzaam antwoord op polarisatieproblemen, controverses en conflicten. Wij-zij wil daarom tools en strategieën verspreiden die een professioneel houvast kunnen bieden. Het netwerk wordt gedragen door Kazerne Dossin, Vlaams Vredesinstituut, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, Universiteit Gent, Koninklijk Atheneum Antwerpen, Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie, Democratische Dialoog, Fonds Aurore Ruyffelaere, Geïntegreerde Politie, Hannah Arendt Instituut, Stad Mechelen en Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Wij-Zij sprak met Jaron Harambam, socioloog - en auteur van ‘The Truth is Out There'. Voor dat boek ging hij het gesprek aan met 18 complotdenkers en schetste een portret van hen. Hij is verbonden aan de KU Leuven, waar hij onderzoek doet naar complottheorieën, kritisch denken en wantrouwen.

Het resultaat van dit gesprek kan je hier bekijken

Maarten De Waele