Auteur:

Gepubliceerd op: 05-06-2024

Op 31 mei keurde de Vlaamse regering verschillende besluiten principieel goed. Twee van deze besluiten gaan over de handhaving van stedenbouwkundige, milieu en onroerend erfgoed overtredingen. Daarnaast is een voorontwerp van besluit over de plan- projectmilieurapportage goedgekeurd.
 

Besluiten handhaving van stedenbouwkundige, milieu- en onroerend erfgoedovertredingen

  • De procedures voor het handhaven van regels op het gebied van stedenbouw, milieu en onroerend erfgoed stemmen steeds beter op elkaar af.
  • Je kunt binnenkort voor stedenbouwkundige overtredingen een handhavingsverzoek indienen, net zoals dat al kan in de milieusector.
  • Ook kun je administratief beroep aantekenen tegen opgelegde herstelmaatregelen. Als handhaving financieel iets oplevert, gaat het grootste deel van de opbrengst naar de overheid die de handhavingsinspanningen levert. Het besluit beschrijft de exacte verdeling van deze opbrengsten.
  • De handhaving van milieu, ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed zal vanaf 1 juni 2025 volgens het Kaderdecreet Vlaamse handhaving verlopen.
     

Voorontwerp van besluit over de plan- en projectmilieurapportage

Het MER-besluit beschrijft de stappen om te bepalen of een plan of project MER-plichtig is. Het regelt de procedure voor het opstellen van een milieueffectrapportage (MER), de digitale uitwisseling van documenten en stelt dat projecten die eerder in anamerking kwamen voor een een ontheffing voor de opmaak van een MER, nu verplicht een screening ondergaan om te zien of een MER nodig is. Het doel is om MER's efficiënter te maken en echte meerwaarde te bieden bij het maken van plannen en uitvoeren van projecten.

De VVSG is om advies gevraagd over deze besluiten. Werk je voor een gemeente of lokaal mandataris en wil je meewerken aan dit advies? Geef ons dan gerust een seintje via Steven Verbanck, Lieselot Decalf of Xavier Buijs

Xavier Buijs