Auteur:

Gepubliceerd op: 03-09-2021

CIFAL Flanders organiseert in samenwerking met de Vlaamse Overheid en de VVSG een webinar over de lokale implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals, SDG’s). In een open gesprek zoomen we in op de rol die de Vlaamse lokale besturen en de Vlaamse overheid te spelen heeft. Je krijgt antwoorden op volgende vragen:

 • Wat houden de Agenda 2030 en de New Urban Agenda in en wat hebben ze met elkaar te maken?
 • Hoe wil de Vlaamse overheid de Agenda 2030 realiseren en wat is de huidige stand van zaken?
 • Hoe integreren lokale besturen de SDG's in hun beleidsplanning en hoe ondersteunt Vlaanderen hen om de SDG's lokaal te implementeren?

Programma

 • Openingswoord door Bart Somers, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Basisconcepten Agenda 2030 door Peter Wollaert UNITAR Fellow & algemeen directeur CIFAL Flanders
 • Lokaliseren van de Agenda 2030: de New Urban Agenda door professor Han Verschure, KUL en adviseur bij UN Habitat
 • Toelichting Vlaams SDG-beleid: Visie 2050 en Vizier 2030 door Nancy Matthys, DKBUZA
 • Panelgesprek over de interactie tussen het Vlaamse en lokale SDG-beleid met VVSG, VVP en DKBUZA
 • Toelichting Nederlands SDG-beleid op lokaal niveau door Eline Vermeer (VNG) (onder voorbehoud)
 • Panelgesprek met best-in class lokale besturen: reflecties en goede praktijken
 • Slotwoord door Wim Dries, burgemeester Genk en voorzitter VVSG

Datum

Dinsdag 21 september, 09:00-11:00

Inschrijven

Deelname is gratis, inschrijven is verplicht

Doelpubliek

Iedereen die in zijn gemeente met de SDG's aan de slag wil gaan

Jules De Winter