Auteur:

Gepubliceerd op: 04-07-2022

Op donderdag 30 juni werd in Oostende 5 km bijkomend warmtenet officieel in dienst genomen. 

Sinds 2019 levert het Oostendse warmtenet duurzame restwarmte aan bedrijven, publieke gebouwen en collectieve woningen. De warmte is afkomstig van de lokale afvalenergiecentrale van IVOO (Intergemeentelijke Vereniging voor het Afvalbeheer Van Oostende en Ommeland). De warmte die voorheen via de schouw verloren ging, wordt nu gebruikt om water te verwarmen. Op die manier stappen de klanten af van fossiele brandstoffen en realiseren ze een CO2-reductie van 95% (in 5% van de tijd is bvb. omwille van onderhoud van de oven nog het fossiele backupsysteem nodig). Burgercoöperatie Beauvent is de exploitant van het warmtenet.

In september 2020 startte Beauvent met de bouw van 5 km nieuwe warmtenetleidingen, een investering van 6 miljoen euro. De Vlaamse overheid ondersteunde deze uitbreiding met 1 miljoen euro. Daarmee bereikt Warmtenet Oostende de binnenstad en sluiten 8 nieuwe gebouwen aan. Eind vorig jaar werden de werken afgerond. Bij opstart stroomt er door de nieuwe warmtenetleidingen 10 GWh warmte per jaar. Daarmee verdubbelt de totale warmtelevering van Warmtenet Oostende tot 20 GWh.

Nieuwe klanten van deze uitbreiding zijn het ziekenhuis AZ St-Jan campus Serruys en verschillende grote appartementsgebouwen, zowel bestaande residenties als nieuwe ontwikkelingen. Door deze uitbreiding levert het warmtenet op termijn restwarmte aan bijna 1000 burgers. De eerste fase was door de ligging vooral gericht op industriële klanten in de bedrijvenzone Plassendale. Nu men de oversteek naar de binnenstad maakte, zorgt dat voor heel wat opportuniteiten voor verdere uitbreidingen in de toekomst. Ook het stadhuis zelf komt nog aan de beurt. 

Sinds de start van de aanleg van het eerste traject in 2017 en vandaag werd een indrukwekkend parcours afgelegd. Een actieve exploitant van een warmenet, steeds op zoek naar opportuniteiten, kan op die manier een heel belangrijke bijdrage leveren in de CO2-reductie van een stad of gemeente. 

Meer info: www.warmtenetoostende.be

Maarten Tavernier