Auteur:

Gepubliceerd op: 12-04-2021

De kaap van 1 miljoen vaccins werd zopas overschreden, de vaccinatiecampagne komt nu -hopelijk- echt op kruissnelheid. Omdat de kans wel zeer reëel is dat tot in het najaar op grote schaal vaccins moeten worden toegediend, vroeg de VVSG aan de Vlaamse overheid snelle duidelijkheid over een verlenging van de subsidies voor de vaccinatiecentra. Die financiering loopt immers af eind juli. De kabinetten van de ministers Somers en Beke engageerden zich om ons op korte termijn een antwoord te geven.

Ook vaccineren in het najaar

Beide Vlaamse subsidiebesluiten (infrastructuur en uitbating/programmamanagement en bestaffing) lopen in principe af eind juli. Op dit moment is het al duidelijk dat de vaccinatiecampagne tot na de zomer zal duren, zelfs op grote schaal. Volgens de vaccinatieteller zijn op 11 april 1.113.516 mensen gevaccineerd, een kleine 17 % van de bevolking. Slechts 5,66% daarvan is volledig gevaccineerd. Zelfs met een eerste prik voor iedereen tegen 11 juli, zal de tweede prik voor velen na 31 juli volgen en zullen de kosten van de vaccinatiecentra dus blijven doorlopen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de huur van een grote ruimte, materiaal voor de inrichting en uiteraard de kost van medisch en ander personeel.

Snelle duidelijkheid belangrijk voor continuïteit

De subsidiebesluiten bepalen ook dat een verlenging mogelijk is tot 31 oktober 2021. Die is noodzakelijk, de VVSG vroeg de kabinetten om snel duidelijkheid te geven. Lokaal moeten nu al afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld de verderzetting van huurcontracten. Op dit moment worden ook al data ingepland voor een tweede spuitje met het Astra Zeneca-vaccin in juli (drie maanden tussen eerste en tweede spuit). Nog even en de vaccinatiecentra moeten ook data inplannen in augustus, dus voorbij de datum van de oorspronkelijke financiering.

Om de continuïteit van de vaccinatiecampagne te waarborgen is het belangrijk om lokaal snel duidelijkheid te krijgen over de Vlaamse financiering. De kabinetten engageerden zich tot snelle antwoorden. Zodra die er zijn, lezen jullie ze hier.  

Het gaat initieel om 65 miljoen voor infrastructuur en uitbating via de lokale besturen en 128 miljoen voor programmamanagement en bestaffing via de zorgraden.  

 

 

 

Nathalie Debast