Gepubliceerd op: 02-05-2023

De VVSG heeft, samen met haar zusterverenigingen, de federale regering laten weten dat een federale fiscale hervorming niet ten koste mag gaan van de gemeentelijke ontvangsten.

In principe is het verlagen van de belasting op arbeid een goed idee. Het is dan wel noodzakelijk dat bij een eventuele federale fiscale hervorming de negatieve financiële effecten op de gemeenten geneutraliseerd worden. De gemeenten zijn immers betrokken partij bij een federale fiscale hervorming. De gemeentelijke aanvullende personenbelasting (APB) wordt namelijk berekend op het federale en Vlaamse deel van de personenbelasting. Een federale taxshift met een verlaging van de belastingen op arbeid heeft door de daaruitvolgende minderontvangsten uit de APB een direct en negatief effect op de gemeenten, terwijl gemeenten niet genieten van eventuele meerontvangsten van andere federale belastingen, zoals verhoogde btw-ontvangsten of de vennootschapsbelasting.

Het belang van de APB voor de gemeenten kan moeilijk overschat worden. In 2021 waren de APB-ontvangsten voor de Vlaamse gemeenten goed voor 2,1 miljard euro. De VVSG herhaalt haar vraag om een aparte basis voor de aanvullende personenbelasting in het Wetboek Inkomstenbelasting in te schrijven, die los staat van wat een belastingplichtige aan de andere overheden betaalt. Zo kunnen de gemeentelijke ontvangsten gevrijwaard blijven van de gevolgen van de fiscale maatregelen van andere overheden.

Lees de volledige brief.

Ben Gilot - Stafmedewerker VVSG