Auteur:

Gepubliceerd op: 23-01-2020

Sinds 1 januari 2020 hanteert het Agentschap Integratie en Inburgering een nieuw financieringsmodel voor het gebruik van sociaal tolken en vertalen. De VVSG vroeg verschillende ministers van de Vlaamse regering werk te maken van een model dat lokale besturen niet uitsluit van Vlaamse financiële tussenkomst. Een nieuwe regeling dringt zich op omdat in het Vlaams regeerakkoord staat dat ‘inburgeraars tijdens hun inburgeringstraject een beroep kunnen doen op de dienstverlening sociaal tolken en sociaal vertalen', en dat 'de gebruikersoverheden deze dienstverlening financieren.’
 

Nieuwe overeenkomst

Eind 2019 kregen de lokale besturen van het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering een voorstel van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de dienstverlening van het sociaal tolken en vertalen aangepast aan het nieuw financieringsmodel dat het Agentschap vanaf 1 januari 2020 hanteert. Voor het nieuwe financieringsmodel verwijst het Agentschap zelf naar het decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid (07/06/2013). Dit decreet stelt dat de 'gebruikers(overheden)' instaan voor het betalen van de te presteren tolk- en vertaalprestaties. De verschillende gebruikers(overheden) betalen nu zelf de tolkkosten van 48 euro per uur (zonder verplaatsingskosten bij tolk ter plaatse).
 

Vlaamse dienstverlening

De Vlaamse overheid bepaalde dat voor heel wat diensten de Vlaamse overheid (met haar verschillende departementen) tussenkomt in de financiering voor de ‘Vlaamse dienstverlening’. De VVSG kaartte de afgelopen jaren al meermaals aan dat lokale besturen voor heel wat van haar dienstverlening van deze subsidiëring werd uitgesloten. Zo komt Vlaanderen financieel tussen voor een sociaal tolk voor een nieuwkomer voor een gesprek bij het Agentschap Integratie en inburgering of het CAW, VDAB. Voor een gesprek aangevraagd door een dienst bevolking, sociaal huis, OCMW of integratiedienst is er geen financiële tussenkomst. Bovendien organiseren en betalen lokale besturen voor andere organisaties, instellingen of huisartsen een sociaal tolk. 

In het regeerakkoord staat dat 'Inburgeraars tijdens hun inburgeringstraject een beroep kunnen doen op de dienstverlening sociaal tolken en sociaal vertalen. De gebruikersoverheden financieren deze dienstverlening.'

De VVSG hoopt alvast dat met de uitwerking van deze nieuwe regeling rekening zal gehouden worden met de huidige ongelijkheden en met de taken en opdrachten van de lokale besturen als eerstelijnsoverheid.
 

Brieven

Sabine Van Cauwenberge