Auteur:

Gepubliceerd op: 12-07-2022

De afgelopen maanden heeft de minister van Binnenlandse Zaken onderhandelingen gevoerd met de politievakbonden over een nieuw sectoraal akkoord voor de politie. Minister Verlinden heeft de loononderhandelingen opsplitsten in 2 fasen. Over deze 1ste fase heeft de minister eind januari een voorwaardelijk akkoord gesloten met 2 politievakbonden De minister heeft beloofd dat de federale overheid de 1ste fase van dit sectoraal akkoord (121 miljoen euro waarvan 91 miljoen voor de lokale politie) zal financieren. Door de 3 indexaanpassingen is dat bedrag al opgelopen tot 130 miljoen euro. Voor de 2de fase heeft de minister Verlinden het engagement gevraagd van de lokale besturen om mee te financieren. De VVSG heeft eerder in een brief aan minister Verlinden laten weten dat zij het niet akkoord kunnen gaan met de vooropgestelde timing van deze 2de fase.

Het is nog niet duidelijk hoe de federale overheid deze 1ste fase concreet zal financieren. De financiering van de 1ste fase van het sectoraal politie voor lokale politie zou via bijkomende overdrachten aan de lokale politiezones gebeuren. Hierbij wordt gedacht aan financiering via het verkeersveiligheidsfonds. Dit kan voor de VVSG alleen maar indien de middelen uit het verkeerveiligheidsfonds aan de zones substantieel en recurrent verhoogd worden. Lees: een verhoging met ongeveer 97,5 miljoen voor de politiezones, zo niet komen de meerkosten van de 1ste fase voor rekening van de lokale politiezones terwijl dit niet de afspraak is.

Daarnaast komen ook de meerkosten van het sectoraal akkoord 2018 komen vanaf 2023 op kruissnelheid: ongeveer 40 miljoen euro recurrent  op jaarbasis. Zoals beloofd door de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken zouden de meeropbrengsten van dit sectoraal akkoord (zowel de fiscale meeropbrengsten als de bijkomende patronale bijdragen) voor de federale overheid deels terugvloeien naar de lokale zones. Dit is deels gebeurd voor de afgelopen jaren. Het is tot op heden niet duidelijk welke compensaties de zones krijgen voor 2022 en volgende jaren voor de implementatie van het sectoraal akkoord 2018.

De VVSG vraagt aan minister Verlinden duidelijkheid over de financiering van de 1ste fase van het nieuwe sectoraal akkoord en de beloofde compensaties voor de uitvoering van het sectoraal akkoord uit 2018. 

Koen Van Heddeghem