Gepubliceerd op: 20-01-2022

De VVSG-trefdag van 5 mei 2022 in Kortrijk zal omwille van de onzekere coronamaatregelen niet meer dit jaar plaatsvinden. Reeds twee jaar werken medewerkers van de VVSG en de stad Kortrijk goed samen ter voorbereiding van de tiende editie van de Trefdag, maar de huidige coronacrisis en de impact hiervan op de verschillende deelnemende lokale besturen gaven de doorslag voor deze moeilijke doch weloverwogen beslissing. Kortrijk en de VVSG bekijken de opties voor de toekomst.

Lokale besturen werken zich al twee jaar uit de naad om het coronavirus mee in te dijken. Dat vraagt ontzettend veel inspanningen. Ook als ledenorganisatie willen we hen zoveel mogelijk bijstaan. Daarom lijkt het ons wederom ongepast om onze leden warm te maken om in te schrijven voor de trefdag.

Achter de schermen werken we verder aan goede concepten rond kennisdeling. Want een ding is duidelijk en zeker, de toekomst is heel onvoorspelbaar. De VVSG wil heel graag blijven investeren in initiatieven om kennis te delen met en tussen haar leden en hiervoor gaan we momenteel vooral op zoek naar initiatieven die zo virusveilig mogelijk zijn. Ooit komt de tijd zeker terug dat we volop kunnen inzetten op fysieke ontmoeting, beleving, uitwisseling en netwerking.

We kijken daar samen naar uit en houden jullie op de hoogte via onze vertrouwde VVSG-kanalen.