Gepubliceerd op: 20-12-2022

Uit een bevraging van de Europese Centrale Bank (ECB) blijkt dat ruim een kwart van de Belgen het moeilijk vindt om nog aan cash geld te raken. Dat zoveel bankautomaten verdwijnen, baart de steden en gemeenten grote zorgen, zeker omdat deze evolutie veel sneller gaat dan de overgang naar een gedigitaliseerde maatschappij. Daarom pleit de VVSG voor een bankautomaat in een straal van 5 kilometer, bijvoorbeeld ook in winkels. Er moet ook veel meer overleg komen tussen banken en de lokale besturen.  

 

Digitale maatschappij nog niet verworven 

Voor lokale besturen is het een prioriteit om de digitale kloof weg te werken. Tal van steden en gemeenten maken hier werk van o.a. met de Vlaamse relanceprogramma’s Iedereen Digitaal en de Digibanken. Toch is bijna 1 op 2 Belgen (46%) nog steeds digitaal kwetsbaar (Bron: barometer digitale inclusie 2022). Men zet stappen in de juiste richting maar de boodschap is duidelijk: er is nog veel werk aan de winkel. De VVSG betreurt dat banken geen rekening houden met deze tred en met de signalen van lokale besturen die zeer dicht bij de mensen staan en die het dus kunnen weten.  

 

Nabijheid als criterium  

De vier grootbanken trachten via Batopin soelaas te brengen door een netwerk uit te bouwen van bankneutrale geldautomaten. Dit volstaat vandaag niet: hun timing en strategie voor halvering van het aantal geldautomaten en de herverdeling is niet afgestemd op de transitie naar de digitale maatschappij. Bovendien verkiezen ze drukke punten (stations, winkelscentra…) wat leidt tot wachtrijen en verkeersproblemen. Minder bereikbare automaten betekent ook dat mensen vaak grotere sommen afhalen, wat de veiligheid niet ten goede komt.  

 

Een geldautomaat op maximum 5 kilometer  

Zolang er nog te veel mensen zijn die niet mee zijn met digitale toepassingen en we geen oplossingen hebben voor bijvoorbeeld minder mobiele ouderen en laaggeletterden, pleit de VVSG voor overgangsmaatregelen: zo moeten er nog steeds voldoende geldautomaten zijn, goed gespreid zodat op gemeentelijk niveau -niet op nationaal niveau-  95% van de inwoners een geldautomaat heeft in een straal van 5 km. Ook geldautomaten in winkels kunnen hierbij een oplossing zijn en zijn zeker het overwegen waard.   

 

Nathalie Debast - Persverantwoordelijke VVSG