Gepubliceerd op: 16-01-2024

Geen maatschappelijke uitdaging zo groot of de lokale besturen spelen een cruciale rol in de aanpak ervan. Ze vormen de ruggengraat van onze samenleving, burgers vertrouwen hen, ze zien pijnpunten het eerst en weten van aanpakken. De Europese, federale en Vlaamse overheden doen er dus goed aan veel meer gebruik te maken van hun expertise en ervaring. Die lokale samenleving verder uitbouwen vraagt wel financiële zekerheid en voldoende gemotiveerde medewerkers. In een nieuw memorandum formuleert de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) een heleboel voorstellen voor de nieuwe Europese, federale en Vlaamse beleidsmakers.

 

Lokale besturen willen meer sturen  

Lokale besturen vormen een democratisch en zelfstandig overheidsniveau. Ze zijn wendbaar, staan het dichtst bij de burger en weten wat er leeft in de samenleving. Ook in tijden van economische onzekerheid, buitenlandse conflicten en polycrisis genieten ze het vertrouwen van hun inwoners. ‘De uitdagingen zijn groot: een gezonde en veilige leefomgeving met levendige buurten, kwaliteitsvolle zorg voor jong en oud, werk en vrijetijd voor iedereen, … Veel hefbomen voor beleid zitten bij de centrale overheden. Die houden het best rekening met de kennis en ervaring van de lokale besturen en moeten zorgen voor kaders die aan de lokale dynamieken tegemoet komen’, stelt Wim Dries, voorzitter van de VVSG. De organisatie wil ook dat de centrale overheden de lokale besturen vooraf betrekken wanneer ze beslissingen nemen met lokale impact.  

 

Meer financiële zekerheid  

Lokale besturen realiseren heel wat maar ze zijn erg afhankelijk van de basisfinanciering die ze hiervoor krijgen van de centrale overheden. Die middelen volstaan niet of het gaat te vaak om tijdelijke projectmiddelen om doelstellingen van andere overheden te realiseren. De pensioenbom hangt nog steeds als een zwaard van Damocles boven de lokale besturen. Het memorandum pleit voor een stabiele en voorspelbare financiële basis, zodat lokale overheden in staat zijn om eigen keuzes te maken en duurzame projecten te realiseren. Dat is nodig om de kwaliteit van dienstverlening aan burgers te behouden en te verbeteren. 

 

Sterke, aantrekkelijke werkgevers  

Bijna 200.000 lokale medewerkers staan vandaag in voor een breed gamma aan dienst- en hulpverlening bij gemeenten en OCMW’s, autonome gemeentebedrijven, welzijnsverenigingen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, politiezones, hulpverleningszones en in het gemeentelijk onderwijs. Ze zijn in dienst van de lokale besturen, die betalen ook hun loon. Toch zijn het de centrale overheden die de werkgeversrol opnemen in onderhandelingen over de loon-en arbeidsvoorwaarden met de vakbonden. Dat moet anders: de lokale besturen moeten zelf rechtstreeks en officieel als sociale partner aan de onderhandelingstafel zitten. Ook de knowhow over de specificiteit van de (lokale) publieke sector moet omhoog bij de centrale overheden en de publieke zorgvoorzieningen moeten over dezelfde arbeidsrechtelijke instrumenten kunnen beschikken als de private zorgwerkgevers.  
 

Oproep om samen te werken 

Het memorandum van de VVSG vertrekt van een heleboel maatschappelijke uitdagingen en formuleert een resem beleidsvoorstellen, gaande van de nood aan betaalbare woningen over voldoende kinderopvang en tools tegen radicalisering. De VVSG roept alle belanghebbenden op om het memorandum te omarmen en samen te werken aan een duurzame toekomst. De organisatie reikt de hand om in partnerschap samen te werken. Sterke lokale besturen komen iedereen ten goede. 

 

Breng me naar het VVSG-memorandum

 

Vragen of opmerkingen? Contacteer Nathalie Debast, directeur Belangenbehartiging en Communicatie, nathalie.debast@vvsg.be of 0497 31 80 77