Auteur:

Gepubliceerd op: 16-11-2023

De VVSG heeft zich gecertifieerd als Baanbrekende Werkgever 2024. Baanbrekende Werkgever, een initiatief van Jobat, De Lijn en AMS, is een lerend netwerk van organisaties die zich als duurzame en mensgerichte werkgevers willen ontwikkelen en positioneren.

 

Groeitraject

De VVSG nam dit jaar deel aan het certificatietraject van Baanbrekende Werkgever. Een Baanbrekende Werkgever zet resoluut in op een duurzaam mobiliteitsbeleid en een mensgericht personeelsbeleid. Als organisatie kan je deelnemen aan het certificatietraject om te leren en te groeien op één van de drie pijlers: duurzaam werk, slimmer en groener onderweg en minder onderweg. VVSG koos ervoor om in 2023 geïnspireerd te worden binnen de pijler 'minder onderweg.' We ontwikkelen een duidelijke visie over flexibel werken en hybride werken. 

 

Minder onderweg

De VVSG wil een dynamische, zorgzame organisatie zijn waar haar leden centraal staan. Elk team organiseert zich zodanig dat de verwachte dienstverlening gegarandeerd wordt. Tegelijkertijd wil de VVSG haar personeelsleden de nodige flexibiliteit en autonomie geven zodat ze hun werk en privéleven maximaal in balans kunnen houden. De invoering van het hybride werken draagt hier toe bij. Tijdens het voorbije leertraject hebben we ons via workshops en sessies laten inspireren op het vlak van flexibel en hybride werken. Dit traject werd vanuit een werkgroep, samengesteld met medewerkers uit de ondersteunende diensten, opgevolgd. We lieten ons o.a. inspireren door een bezoek aan 'de werkplek van de toekomst' van Microsoft Belgium, hoe Aquafin hybride samenwerkt en de visie en aanpak van Telenet rond talentontwikkeling.

 

Vervolg

Dit najaar geven we ons beleid rond hybride werken opnieuw vorm op basis van de inspiratie en sessies die we gevolgd hebben. In 2024 vertalen we ons beleid rond hybride werken door binnen de organisatie.

Ann Boterberg