Auteur:

Gepubliceerd op: 17-02-2022

De VVSG herhaalt bij de FOD Financiën de vraag van steden en gemeenten om lokaal zitdagen te organiseren voor mensen die moeite hebben om hun aangifte zelf in te vullen of te controleren.  De VVSG staaft deze vraag met de resultaten van een extra bevraging bij verschillende OCMW’s en op basis van contacten met welzijnsorganisaties. Deze illustreren duidelijk de noodzaak aan het opnieuw organiseren van fysieke lokale aanwezigheid van de FOD Financiën, vooral in de aangifteperiode van de personenbelastingen.

Lees hier de brief die de VVSG bezorgde aan de FOD Financiën.

Katrien Gordts