Gepubliceerd op: 02-12-2022

Eind oktober was VVSG al te gast in het Vlaams parlement rond de rol van lokale besturen in het klimaatbeleid. Deze keer was er een thematische zitting rond de knelpunten bij energiedelen en energiegemeenschappen.

VVSG werd samen met het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) uitgenodigd om de ervaringen vanuit lokale besturen te brengen. Er zijn inderdaad nog wel een aantal knelpunten die aangepakt moeten worden om dit nieuwe concept vlot in de praktijk te kunnen brengen.

De basisdoelstelling die voor VVSG moet ingevuld worden door energiedelen en energiegemeenschappen is om het potentieel aan hernieuwbare energie in Vlaanderen maximaal te realiseren. Er zijn ook andere manieren om investeringen rendabel te maken, zoals mikken op de injectievergoeding en het systeem van Power Purchase Agreement (PPA). Deze zijn echter vooral geschikt voor grotere installaties, terwijl we om de klimaatdoelstellingen te realiseren zowel de grote als de som van de vele kleine mogelijkheden (bvb. daken) nodig hebben. En voor die laatste zou energiedelen een oplossing moeten zijn.

De 4 knelpunten en oplossingen die we aankaartten zijn:

 1. Enkel impact op energiedeel – hoge heffingen op elektriciteit.
  oplossing: taks shift realiseren - differentiatie van de distributienettarieven
 2. Complexiteit
  oplossing: onduidelijkheden wegwerken – facilitator aanstellen
 3. Automatische gegevens uitwisseling
  (kosten voor manuele handelingen worden aangerekend, wat de administratieve kost voor kleine volumes te hoog maakt)
  oplossing: catch 22-situatie oplossen
 4. ‘kosteloos’ versus ‘gratis’
  oplossing: kostendekkende vergoeding mogelijk maken

De gezamenlijke spreektijd was 15 minuten, dus de boodschap moest kernachtig gebracht worden. Via deze link kan je de presentatie nakijken.

Foto: Fluvius