Auteur:

Gepubliceerd op: 25-04-2024

In Vlaanderen stelt elke gemeente jaarlijks vóór 1 maart een lijst op van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten op haar grondgebied. Dit is een verplichting die voortvloeit uit het decreet van 19 april 1995, dat maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten regelt, in combinatie met de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013.

Deze lijst wordt via de webapplicatie RWO Data Manager aan het Departement Omgeving doorgegeven. Momenteel vraagt het Departement gebruikers om feedback over het proces en het gebruik van de RWO Data Manager, met als doel het ontwikkelen van een nieuwe of vernieuwde applicatie. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer tien minuten. Vulde jouw gemeente deze bevraging al in? 

De VVSG verwelkomt deze geplande investering, maar benadrukt tegelijkertijd dat er meer ingrijpende investeringen en aanpassingen nodig zijn. Dit was eerder afgesproken met de Vlaamse Regering in het kader van de Bestuurlijke Commissie Decentralisatie. De ambitie van de Vlaamse Regering moet zijn om met de langverwachte hervorming van het decreet over leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten een kader te creëren dat een effectieve aanpak van leegstand mogelijk maakt.

Concreet pleit de VVSG voor een efficiënt platform voor gegevensuitwisseling, waarbij ook blijvende technische en juridische ondersteuning wordt geboden aan de gemeenten. Het leegstandsbeleid zou zich meer moeten richten op het behoud van ruimte voor bedrijvigheid en beter moeten worden afgestemd op het andere decreet betreffende leegstand, met name dat van leegstaande woningen en gebouwen (Codex Wonen). In het VVSG-memorandum 2024 wordt hier dieper op ingegaan in de fiche over leegstaande bedrijfspanden.

 

Bart Palmaers