Auteur:

Gepubliceerd op: 29-06-2021

Elk jaar moeten de Data Protection Officers (DPO’s) van de OCMW’s de vragenlijst rond de minimale veiligheidsnormen (KSZ - POD MI) invullen en indienen via security@ksz-bcss.fgov.be. Via deze weg moeten zij aangeven dat de veiligheid van het secundair netwerk van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid, waartoe de OCMW’s behoren, wat hun OCMW betreft gewaarborgd is.

Er zijn echter wel vragen rond het precieze doel van de vragenlijst, de interpretatie van bepaalde vragen en het concreet invullen van sommige vragen. Soms gaat het hier over vragen waarbij de firma die het softwarepakket voor de sociale dienst enigzins betrokken zijn.

Op aandringen van de VVSG heeft men dit jaar een uitstel toegekend voor het indienen van die vragenlijst. Oorspronkelijk moest de vragenlijst ingediend worden tegen 30 juni 2021, maar nu heeft men de termijn verlengd tot 31 oktober 2021.

Het is de bedoeling dat er, in tussentijd, meer informatieverstrekking voorzien wordt rond deze vragenlijst. In september 2021 wordt dan ook een webinar georganiseerd om dit alles nader toe te lichten. De VVSG zal het Nederlandstalige webinar organiseren, waarover later meer informatie volgt.

De inhoud van dit bericht stond ook opgenomen in de nieuwsbrief ‘E-cho’ van de POD MI van vrijdag 25 juni 2021.

Miet Remans