Auteur:

Gepubliceerd op: 04-03-2024

Ook in 2024 kan een lokaal bestuur of een basis- of secundaire school een zomerschool organiseren. De Vlaamse overheid voorziet subsidies daarvoor.

Zomerscholen

In een zomerschool krijgen leerplichtige leerlingen en kleuters tijdens de zomervakantie gedurende 10 volle (of 20 halve) dagen een leertraject op maat, gekoppeld aan sport, spel of een ander vrijetijdsaanbod. Het doel? Ervoor zorgen dat ze gesterkt aan het schooljaar 2024-25 starten. Op de website van Onderwijs Vlaanderen vind je inspiratie om mee aan de slag te gaan.

Leerlingen nemen vrijwillig en gratis deel aan de zomerschool.

Zomerscholen zijn niet beperkt tot het gewoon basis en secundair onderwijs. Ook in het buitengewoon onderwijs hebben zomerscholen een plaats. Ook kleuters, leerplichtige kinderen en jongeren die in het kader van de Oekraïnecrisis tijdelijk in België verblijven kunnen deelnemen aan de zomerscholen.

Rol lokale besturen

Een lokaal bestuur kan zelf zomerscholen organiseren, al dan niet in samenwerking met andere lokale besturen of met scholen.

Lokale besturen kunnen ook de regierol opnemen. Het lokale bestuur krijgt daarvoor extra middelen, als minstens 2 onderwijsinstellingen betrokken zijn bij de zomerschool. De regierol omvat een aantal taken, zoals het ondersteunen van de lokale organisatie van zomerscholen, het verzekeren van de afstemming tussen het lokale aanbod van de zomerscholen en het indienen van een gezamenlijke subsidieaanvraag.  

Financiering

Per leerling per dag per zomerschool is een subsidie voorzien van 45 euro voor de organisatie van een onderwijsaanbod en het vrijetijdsaanbod (sport, cultuur,…).

Als het lokale bestuur de regierol opneemt, is een extra subsidie voorzien van 20 euro per leerling voor de volledige duur van de zomerschool.

Dien je aanvraag in

Tot en met 31 mei kunnen lokale besturen een aanvraag indienen voor de organisatie van een zomerschool.

Meer informatie over de voorwaarden en de aanvraagprocedure vind je op de website van Onderwijs Vlaanderen.

Rika Verpoorten