Auteur:

Gepubliceerd op: 14-07-2021

De vestiging en uitbating van vaste kansspelinrichtingen klasse IV, beter gekend als wedkantoren, is geregeld in de wet op de kansspelen van 7 mei 1999 (Inforumnummer 161412). Zij moeten beschikken over een vergunning F2 van de Kansspelcommissie. Om deze vergunning te verkrijgen moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn, waaronder een advies van de burgemeester. 
In de wetswijziging van 7 mei 2019 (Inforumnummer 328361) is een nieuwe en extra voorwaarde opgenomen: het convenant.

Het convenant is sedert 25 mei 2021 vereist bij het indienen van een vraag tot toekenning of hernieuwing van vergunning F2 (zie informatieve nota kansspelcommissie). De wettelijke bepaling luidt als volgt: “Deze convenant moet voorafgaandelijk gesloten worden tussen de gemeente waar het wedkantoor gevestigd is en de uitbater van het wedkantoor. Het convenant bepaalt waar de kansspelinrichting wordt gevestigd alsook de nadere voorwaarden, de openings- en sluitingsuren, alsook de openings- en sluitingsdagen van de kansspelinrichtingen klasse IV en wie het gemeentelijk toezicht waarneemt.” 
 

Voorbeeld VVSG

Ter ondersteuning van de steden en gemeenten werkte de VVSG, in overleg met experten van steden en de sector, een voorbeeld van convenant uit. We benadrukken dat het een voorbeeld betreft dat gemeenten kunnen aanpassen en dus geen model dat integraal moet overgenomen worden. Ieder lokaal bestuur kan het voorbeeld van convenant perfect aanvullen of aanpassen aan de eigen beleidsvisie of aan de afspraken die voortvloeien uit de onderhandelingen met de uitbaters, zolang het de wettelijke contouren maar respecteert.

Ten slotte de verplichting om een convenant op te stellen is zeker een stap vooruit, maar we blijven toch aandacht vragen voor een meer sluitende aanpak waarbij ook aandacht is voor de schijndagbladhandelaars en een grotere rol van de gemeenten ter zake. Hierover lees je meer in ons advies bij het wetsontwerp (incl. het bijgevoegde VVSG-memorandum).

Stefan Thomas