Ruim beeld van blije vrienden die buiten praten

Auteur:

Gepubliceerd op: 14-09-2023

Op vraag van het Agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering, doet Universiteit Gent een brede online bevraging naar het lokaal welbevinden van personen met een beperking in de Vlaamse steden en gemeenten.

Wat zijn inspirerende praktijken met betrekking tot inwoners met een beperking?

Ook: wat hebben steden en gemeenten nodig om hun beleid zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op personen met een beperking?

Universiteit Gent stuurde deze vragenlijst naar de schepenen, leden van adviesraden, OCMW-medewerkers – kortom iedereen die zich op lokaal niveau inzet voor het welbevinden van een personen met een beperking.

Kreeg jij de vragenlijst nog niet? Vul hem hier online in.

Zo draag ook jij bij tot het ontwikkelen van een duurzaam instrument dat het beleid en inwoners met een beperking in steden en gemeenten op elkaar aligneert.

Dany Dewulf