Auteur:

Gepubliceerd op: 31-03-2022

Al van bij de eerste berichten over de komst van de vluchtelingen uit Oekraïne vragen de lokale besturen een duidelijk kader voor het organiseren van het huisvestingsaanbod alsook voor de financiering van alle geleverde inspanningen. De onzekerheid hieromtrent heeft tot gevolg dat de lokale besturen als een goede huisvader voorzichtig zijn bij het registreren van mogelijk huisvestingsaanbod in de federale of Vlaamse huisvestingstool. Tijdens het webinar van de Vlaamse overheid op donderdag 31 maart 2022 werd een eerste aanzet gegeven om duidelijkheid te verschaffen. Een aantal scenario’s werd toegelicht. Dat is alvast positief. Er blijven evenwel nog een aantal onduidelijkheden, zoals ook blijkt uit de vele vragen in de chat bij het webinar.

Vooral met betrekking tot de heel concrete toepassing is heel snel verdere verduidelijking nodig. De lokale besturen moeten immers nu belangrijke beslissingen nemen. De Vlaamse overheid verwijst daarvoor naar het Besluit van de Vlaamse Regering dat er volgende week moet zijn en waarin de modaliteiten van de financiering meer in detail vermeld zullen worden. Daarbij wordt ook in goede praktijkvoorbeelden, een flow voor de te nemen stappen en sjablonen voor de aanvraagformulieren voorzien. De lokale besturen rekenen erop dat dit besluit geen vertraging zal oplopen.

De aanvragen voor de betoelaging door Vlaanderen kunnen vanaf 15 juni 2022 ingediend worden.

Ten slotte vragen de lokale besturen ook meer coördinatie tussen de verschillende Vlaamse beleidsdomeinen en hun administraties. Nu moeten de lokale besturen de informatie die per administratie gegeven wordt, zelf koppelen aan de informatie van andere administraties.

Lees meer op onze Oekraïnepagina.

Fabienne Crauwels