Auteur:

Gepubliceerd op: 08-07-2021

Het terugdringen van de bijkomende ruimteinname voor wonen en werken levert een belangrijke bijdrage aan het halen van de klimaatdoelstellingen en verhoogt de levenskwaliteit. Om die bouwshift te kunnen realiseren dringt een aanpassing van de Vlaamse regelgeving zich op. Die krijgt vorm via het voorstel van Instrumentendecreet en het voorstel van Decreet woonreservegebieden. Daarbij is er heel wat te doen rond de voorgenomen aanpassing van de planschaderegeling. Volgens velen, ook de VVSG, wordt door die aanpassing de bouwshift juist bemoeilijkt in plaats van ondersteund. Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving besloot daarom om een Taskforce op te richten. De Taskforce heeft als doel om ‘een haalbare en betaalbare strategie, roadmap en actieplan uit te werken om de bouwshift in de praktijk om te zetten’. In deze taskforce zetelt onder andere de VVSG. Eind van dit jaar moet het advies klaar zijn.

Meer info? Neem contact op met Xavier Buijs.

Xavier Buijs