Auteur:

Gepubliceerd op: 19-07-2021

Op 16 juli besliste de Vlaamse regering om de subsidies voor de lokale bronopsporing te verlengen van 1 september tot en met 15 oktober. De Vlaamse regering verlengde eveneens de subsidies voor de zorgraden tot 15 oktober, voor twee specifieke opdrachten:

  1. Het voorzien in medische expertise
  2. Bron- contactopsporing en uitbraakmanagement, in overleg met de lokale besturen

 

Details verlenging subsidiëring

 

Begin september zal geëvalueerd worden of de maatregelen na 15 oktober nog nodig zijn. Vorige week drong de VVSG nog aan op een verlenging van de subsidiëring. Door het stijgend aantal besmettingen en vooral het hoge besmettingsrisico van de deltavariant is een snelle lokale reactie van cruciaal belang. Daarnaast merkt de VVSG op dat Vlaanderen voor het casemanagement (de uitgebreide contacttracing voor besmettingen gelinkt aan bijvoorbeeld verenigingen) en de bronopsporing steeds meer richting het lokale niveau kijkt.

Lokale besturen tonen ondertussen al sinds het najaar van 2020 aan dat de lokale aanpak loont en een meerwaarde betekent. De VVSG is tevreden dat de Vlaamse regering het werk vanuit de lokale besturen erkent en de subsidiëring verlengt tot 15 oktober (het moment dat de vaccinatiecentra hun werking stopzetten).

 

Wijziging preventiedecreet en decreet voor de organisatie van het centrale en lokale contactonderzoek en de COVID-19-teams

 

Naast de verlenging van de subsidiëring voor lokale bronopsporing, maakte de Vlaamse Regering recent ook werk van enkele definitieve wijzigingen aan het decreet over het preventieve gezondheidsbeleid en het decreet voor de organisatie van het centrale en lokale contactonderzoek en de Covid-19-teams, dit op advies van de Vlaamse toezichtcommissie.

Zo wil men de gegevensdeling voor de verplichte tijdelijke afzondering verfijnen en een rechtsgrond bieden aan lokale besturen om acties te ondernemen die de bronopsporing ten goede komen en het mogelijk maken om in te zetten op quarantainecoaching. Daarnaast werden ook enkele kleinere correctie en aanvulling aan de bestaande teksten aangebracht.

Het ontwerp van wijzigingsdecreet werd ondertussen ingediend bij het Vlaams Parlement.

Elke Verlinden