Auteur:

Gepubliceerd op: 06-10-2021

Op 1 oktober 2021 keurde de Vlaamse regering op initiatief van minister van cultuur, Jan Jambon, een addendum bij de beheersovereenkomst van OP/TIL goed. Het steunpunt voor bovenlokale cultuurwerking krijgt de opdracht om lokale actoren zoals cultuurdiensten, bibliotheken of cultuurhuizen nog meer te versterken en te verbinden over de gemeentegrenzen heen.

Een tweede opdracht zit in het informeren en begeleiden van cultuurregio’s op het vlak van regiovorming. Binnenkort start OP/TIL met de concrete uitwerking in een actieplan, dat in het voorjaar van 2022 klaar moet zijn. Dit zal ondermeer ook in overleg met de VVSG gebeuren.

Voor meer informatie kan je terecht op de webstek van OP/TIL.

Lieselot Decalf